Henry Brooks Adams

Henry Brooks Adams năm 1885

Henry Brooks Adams là nhà sử học, nhà báo và nhà tiểu thuyết người Mỹ.

Những câu nói nổi tiếng của ông

 • Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.
 • Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.
 • Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.
 • Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.
 • Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.
 • Một người bạn trong cuộc đời là nhiều, hai là quá nhiều, ba là hầu như không thể được. Tình bạn cần sự tương đồng nhất định trong cuộc sống, điểm chung trong suy nghĩ và sự ganh đua trong mục đích.
 • Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất.
 • Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.
 • Người biết học biết đủ cho mình.
 • Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen.
 • Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ.
 • Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.